top of page
אביב ויצמן, מוזיקאי, מפיק מוזיקלי, אולפן הקלטות, אביב ויצמן להיות, אביב ויצמן להמשיך ללכת,קורס הפקה מוזיקלית, קורס קיובייס

מדיניות פרטיות

איסוף מידע

כאשר אתה נרשם לאתר שלנו, מתחבר לחשבון שלך ו/או כאשר אתה מתנתק מהחשבון אנו אוספים מידע עליך. המידע שנאסף כולל את שמך (במידה והוכנס בעמוד הפרופיל

.האישי) וכתובת המייל שלך

 שימוש במידע

כל מידע שאנחנו אוספים ממך עשוי לשמש כדי להתאים באופן אישי את החוויה שלך ולהגיב לצרכים האישיים שלך, לשפר את שירות הלקוחות ואת צרכי התמיכה שלך

.וליצור אתך קשר באמצעות אימייל

 

 

 פרטיות מסחר אלקטרוני

.אנחנו הבעלים הבלעדיים של המידע שנאסף באתר. המידע על פיו ניתן לזהותך לא יימכר, יוחלף, יועבר, או יינתן לאף חברה אחרת בשל כל סיבה שהיא ללא הסכמתך

העברת מידע לצד שלישי

 אנחנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים את המידע המאפשר זיהוי אישי שלך. תנאי זה לא כולל חברות צד שלישי מוסמכות שמסייעות לנו

.בתפעול אתר האינטרנט שלנו, כל עוד החברות הנ"ל מתחייבות לשמור על סודיות המידע הזה

 אבטחת מידע

.באמצעותה נבנה האתר Wix מידע אשר נשמר אצלנו, הינו מאובטח ע"י פלטפורמת

?האם אנו משתמשים בקבצי קוקי

כן. קבצי הקוקי שלנו משפרים את הגישה לאתר שלנו ומזהים מבקרים חוזרים. השימוש בקבצי קוקי, עם זאת, לא מקושר באף צורה למידע כלשהו באתר שלנו המאפשר

.זיהוי אישי

 הסרה מרשימת תפוצה

אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד

.אנחנו מצרפים אפשרות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל אימייל

הסכמה

.באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו

bottom of page